Over Suzanne

Consultatie:

Vrijdag


Suzanne Demesmaeker 

0485/61.84.84

                                    suzanne@danserij.be   

                               

                             “De lichtheid van een veer in de wind.

                               De kracht van water op een rots.

                               Het onmetelijke van een verre horizon.

                              Een warm plekje in de zon in geurig gras.”


                                                Deze woorden roepen gewaarwordingen op.

                               Tijdens lichaamswerk bij Suzanne kom je bij vergelijkbare sensaties.

                                      Je ontspant en voelt je in harmonie met de omgeving.

                                     

 
 

Mijn levenservaringen neem ik mee in mijn werk. Deze diepe ervaringen versterken mijn werk en maken het vol aandacht, in het nu. Rust is voor mij een kernbegrip geworden, na een lange tocht vol intense theaterdansen, zang en projecten. Vaak voelen mensen zich opgelucht en gaan zingend naar buiten omdat ze zich gezien of begrepen voelen.

               ‘Als een beweging voor zich spreekt, hoe klinkt die dan in woorden?’Met wat kan je bij mij terecht?

Als je leven onder spanning staat fysiek of emotioneel en je hierin ondersteuning zoekt. Bij pijn door een verkeerd gebruik van het lichaam, een verkeerd aangeleerde houding, lang in dezelfde houding werken, emotionele spanning, een pijn-vermijdende houding na een blessure, fysieke ingreep of ongeval, chronische pijn, chronische stress en uitputting, burn out, hyperventilatie. Hier kan de beweging ook een deel van de uitweg bieden. De methodes die ik gebruik zijn Eutonie, Alexandertechniek, Feldenkrais en de principes van de Chi Kung enerzijds en creatieve beweging en verbindende communicatie anderzijds.


Hoe werk ik?

Vanuit de hulpvraag kijk ik welke insteek er bij je aansluit.  We starten op de mat of met creatieve beweging.


Bewegingsexploratie:

Ik luister naar je verhaal, je gevoelens. Daarin vind ik een thema wat ik omzet in een uitnodiging tot bewegen in kleine bewegings-exploraties. Gebruik van materiaal of bewegen met mij als begeleider kan een metafoor zijn. Je verhaal komt mee in beweging, gevoelens ontladen zich of je ervaart andere mogelijkheden. Zo vind je nieuw perspectief.


Het werk op de mat:

Ik start met eenvoudige bewegingen via instructie, voordoen of aanraking. Ik ga na waar je teveel actie onderneemt. Dat kan ik zien als een spier zich spant, ik kan het voelen als ik bijvoorbeeld een knie optil. Ik vraag na wat je voelt. Gaandeweg vind je een meer moeiteloze organisatie van de beweging, in een steeds veranderende balans. Als je moeite hebt met liggen kan er ook zittend of staand gewerkt worden. Je hebt een actieve rol bij de bewegingspedagogieën waarmee ik werk. Zo leert je de ontspanning uiteindelijk zelf opzoeken en voor jezelf zorgen.


Werken met aanraking:

Ik breng je lichaam in een positie en verleng. Dan nodig ik je uit om mee te voelen in de richting die ik aangeef. Meer lengte is meer ontspanning. Ik hoor dat mensen zich gemakkelijk kunnen ontspannen als ik hen aanraak. Het voelt veilig en geborgen.

Bij het zelf te bewegen nodig ik je uit om een bepaalde beweging te maken zonder goed of fout, zodat je vrijheid kan voelen. Soms kan een creatieve vorm van bewegen of tekenen,... ontstaan. We kijken samen wat er komt. Mensen zeggen me dat ik rijke beelden oproep tijdens een sessie, wat helpt om hun lichaam te voelen. Ik geef graag inzicht in de eenvoudige oefeningen die we doen, zodat je iets kan meenemen uit de sessie en er zelf verder mee aan de slag kunt.


Ik ga mee met jou op reis, even nieuwsgierig naar wat er zich zal aandienen als jijzelf, steun biedend en luisterend. We vertrekken van de persoonlijke vraag, op jouw maat en tempo. Enerzijds werken deze methodes pas na herhaaldelijk toepassen, zoals het aanleren van een nieuwe gewoonte. Anderzijds is het ook mogelijk om na een sessie net dat inzicht mee te nemen je nodig hebt om weer verder te kunnen. Een sessie duurt minimum één uur en maximum anderhalf uur. Afhankelijk van de noden wordt gestart week één of twee sessies per week of per maand. Na een tijdje kan dat afgebouwd worden. Ook een eenmalige sessie kan al tot de nodige resultaten leiden.


                               “Een steeds veranderende balans.”


Is therapie bij mij iets voor jou?

Ja, als je gemotiveerd en geboeid bent om naar je eigen patronen te kijken, als een fysieke insteek je ligt. Als je nieuwsgierig bent of als andere vormen nog niet tot een oplossing hebben geleid. Deze lichaamsgerichte therapie kan je ook doen in combinatie met gesprekstherapie bij een psycholoog.Mijn Hoofd Opleidingen:    

Docent dansexpressie, Fontys Hogeschool te Tilburg, Nederland (1989-1993)

Eutonie, bij Thérèse Windels, Lier (1994-1995)

Alexandertechniek, bij Marie-Anne Schotte, Leuven (1997-2000)

Feldenkrais, bij Catherine Delasalle, Gent (2005-2021)

Meridiaan Chi Kung, bij Hilde Broeckhove, Antwerpen (2015-2021)

Verbindende communicatie, bij Bernadette Gysels (2018-2020)

Hartritmecoherentie, bij Impuls (2017)

GROW, coaching, bij Thomas More Hogeschool (2017)


Mijn Ervaring:

Ik ben danser, docent en choreograaf. Dans als expressievorm is wat ik adem, elke dag. Ik bundelde mijn werk in De Danserij. Ik ben gehecht aan de principes van de hedendaagse dans, die vertrekken van de natuurlijke beweeglijkheid van het lichaam. Verschillende pioniers in dit werkveld verrijkten mijn kijk op bewegen. Eutonie, Alexandertechniek, Feldenkrais, Yoga, meditatie en Meridiaan Chi Kung benaderen alle het lichaam met een groot geloof in de wijsheid ervan. Ze bieden me de ervaring van bewegingsvrijheid, geven me inzicht in de structuur van mijn lichaam, en gunnen me het plezier van het bewegen. En dat geeft me vleugels. Ze helpen me gracieus te dansen en ze helpen me bij pijn. Dezelfde benadering vond ik in de verbindende communicatie. Het helpt me van denken naar voelen te gaan, van argwanend naar nieuwsgierig. En het helpt me om denken, voelen en handelen op elkaar af te stemmen. Deze benadering sluit voor mij naadloos aan bij het lichaamswerk zoals ik het graag heb. Al deze bronnen ondersteunen mijn expressieve werk. Logisch dat ik benieuwd ben naar de vrijheid van een sprekend lichaam en dat ik sinds het prille begin zoek naar manieren om die vrijheid te hervinden. In alle veiligheid. Ik werk reeds 30 jaar met groepen en begeleid hen om creatief te bewegen. Het individueel werken zie ik als een kers op de taart. Ik kan al mijn ervaring samenbrengen en heb alle aandacht voor die ene persoon. Ik word blij als ik mensen iets dichter bij hun lichaam kan brengen, en met meer inzicht weer op pad zie gaan. Ik heb ook een praktijk in Mechelen.


Cliënt-recensies:

"Ik had veel last van angst, spanning en een hoge ademhaling. Ik had hyperventilatie en voelde me duizelig. Dankzij de veilige aanpak en nabijheid van Suzanne met haar beeldspraak, die haar zo typeert, kwam ik stap voor stap dichter bij mijn lichaam. Ik werd me meer en meer bewust van mijn lichaam en door het contact met de grond liet ik spanning stilaan los en kon weer rustiger ademen. Dat maakt me dankbaar. Ik heb er veel aan om elke week onder begeleiding eraan herinnerd te worden dat ik het kan." "Ik ben blij dat ik dit werken met Suzanne ontdekt heb. Ik leerde al doende anders denken over bewegen. Nu kan ik vanuit de steun van mijn botten bewegen en ervaar ik minder spierpijnen van mijn fibromyalgie. Het steunt me om te gaan met de beperking waar ik mee leef. Het maakt me nieuwsgierig naar meer. Elke maand kom ik eens langs om een stapje verder te zetten." "Ik voelde diep van binnen verdriet over mijn houding. Ik ben groot en zou liever even groot zijn als de anderen. Ik heb moeite om op de grond te zitten met een lange rug. Suzanne begeleidde me om mijn structuur te voelen en meer voluit te bewegen. Suzanne gebruikte beelden die opluchting gaven. Met een kussentje of een handdoek ter ondersteuning kon ik stilaan mijn verkrampte houding loslaten en plezier voelen in mijn volle lengte. Ik ging na de sessie al zingend naar huis. Heerlijk." "Suzanne heeft gouden handen. Normaal vind ik het moeilijk om me op mijn gemak te voelen, maar dat viel heel goed mee. Toen ze mijn hoofd ondersteunde voelde ik de energie stromen."

 

Wat voor therapeute ben ik?

Ik luister naar je vraag, open en nieuwsgierig. Van mens tot mens. Zonder veel woorden kan ik me afstemmen op wat je nodig hebt, via het lichaamswerk. Ik creëer een veilige plek en heb een ondersteunende stijl. Ik bied een rustpunt. Het gevoel dat de grond je steunt herstelt zich, zodat je kan vertrouwen op de aarde onder je voeten. Dan komt de ontspanning. Het voelen staat centraal. Samen kiezen we daarbij de vorm die voor jou goed voelt: door aanraking, door zelf te bewegen of een combinatie van beide.