Mindfulness

EMDR

EFT

Voice Dialgue

 

MINDFULNESS Based Cognitive Therapy (MBCT) (2008 - I.A.M.)

‘Mindfulness Based Cognitive Therapy’ (MBCT) is een trainingsprogramma van 8 weken dat gebaseerd is op een combinatie van Westerse Psychologie en Oosterse Mindfulness meditatie technieken.

Mindfulness kun je het best definiëren als ‘observerende, niet-oordelende opmerkzaamheid’. Het gaat er eigenlijk om zachte aandacht te leren geven aan alles wat zich in het leven en in jezelf afspeelt, dus zonder vooroordeel of oordeel, zonder negatieve commentaar erbij, het gewoon waarnemen zoals het IS.

Je leert aangename dingen zoals plezier, vreugde en de kleine momenten intenser te ervaren en je leert met de onaangename dingen zoals pijn, verdriet en stress beter omgaan. Je leert een stap achteruit te zetten en het zachter waar te nemen.

Het is mogelijk om jezelf te oefenen en te trainen in deze soort aandacht waardoor je rustiger in het leven staat, je minder laat mee slepen in de stroom van stress, drukte en negatieve gedachten.

MBCT wordt meestal gegeven in de vorm van een 8-weken programma voor groepen van ongeveer 15 deelnemers. Ik heb deze training zelf een aantal jaar gegeven maar verwijs voor het 8-wekenprogramma door naar andere opleidingscentra.

In mijn privé praktijk gebruik ik wel nog vaak de technieken of oefeningen uit deze training.


EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) (2006 - EMDR Belgium)

EMDR is een therapeutische techniek die ontwikkeld werd in het domein van trauma en wetenschappelijk wordt beschouwd als één van de meest efficiënte technieken hiervoor. De techniek is gebaseerd op de ontdekking dat bilaterale stimulatie (het afwisselend prikkelen van de rechter- en linker hersenhelft) zorgt voor een betere verwerking van psychische moeilijkheden. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van heen en weer gaande oogbewegingen, het afwisselend aantikken van de handen of afwisselende geluidstonen.  Hoewel men nog geen theoretische verklaring vond voor haar werkzaamheid, wordt EMDR  op grote schaal en met veel succes toegepast. EMDR werkt zowel voor trauma's t.g.v. seksuele, fysische of psychische mishandeling  als op trauma's t.g.v. auto-ongelukken, ongevallen op het werk, vroegere pesterijen, relatieconflicten of de dood van een belangrijk persoon.

In de praktijk blijkt EMDR ook toepasbaar op een negatief zelfbeeld en negatieve gedachten, als deze terug te leiden zijn tot een traumatische gebeurtenis, algemeen moeilijke gebeurtenissen of moeilijkheden in de jeugd.

Ik volgde deze opleiding  aan het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR (BIPE, nu EMDR Belgium) en pas deze techniek vooral toe bij mensen met lichte tot gemiddelde vorm van traumatisering. Voor zwaardere en meer langdurige trauma’s verwijs ik door naar meer gespecialiseerde trauma therapeuten.


VOICE DIALOGUE (2009 - Voice Dialogue Instituut)(bij innerlijke strijd of moeilijkheden bij keuzes of beslissingen)

Als je inzicht en steun wilt krijgen bij het innerlijk strijdtoneel dat vaak gepaard gaat met moeilijke ‘levens’beslissingen kan ‘Voice Dialogue’ je helpen.

‘Voice Dialogue’ is geen therapie richting maar wel een gespreksmethode, een begeleidingsmodel dat gebaseerd is op het idee dat onze persoonlijkheid bestaat uit vele delen.  Deze innerlijke ‘ikken’ kunnen serieus met elkaar in de knoop liggen als een een belangrijke beslissing moet worden genomen.

BIJVOORBEELD: Stel dat je de keuze krijgt voor een job in het buitenland. In jou kan er dan bijvoorbeeld een bezorgde ouder zitten, een stuk van jou dat niets liever wilt dan wat best is voor de kinderen en daar met heel wat angsten zit. Maar tegelijkertijd kan er ook een avonturier in jezelf aanwezig zijn, een ‘ik’ dat graag uitdagingen en groeikansen aangaat. Daarnaast is er nog een people pleaser (wat willen alle anderen), een carrièremens (wat wilt het werk), een familie mens (wat willen mijn ouders), enzovoort.

‘Voice Dialogue’ kan je helpen om  al deze delen aan het woord te laten, alle angsten en bezorgdheden van elk stuk aan het woord laten, zonder dat een ander stuk er tussen komt en dan vanuit een rustige, weloverwogen positie, een uitweg te zoeken. De therapeut houdt dit proces in het oog en zorgt ervoor dat elk stuk tot in de diepte heeft kunnen doorspreken. Het uiteindelijke resultaat is een weloverwogen, goed doordachte beslissing die met alle kanten van jezelf rekening houdt.


Ik (Anka) volgde de basisopleiding en de vervolgopleiding ‘Voice Dialogue Facilitator’ in het Voice Dialogue Instituut vzw te Tienen. (zie www.voicedialogue.be) Ik gebruik de methode op verschillende momenten in de therapie zowel wanneer er sprake is van innerlijke ‘tweestrijd’ als op momenten dat je voelt dat er ‘iets wringt’ maar het niet goed duidelijk is wat precies. Op dat moment kan ‘Voice Dialogue’ een zeer goede methode zijn voor zelfinzicht en bewustwording.